IFC và 2 quỹ đầu tư thành viên mua lại 6,29% cổ phần PVI Holdings

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - IFC và 2 quỹ đầu tư thành viên - IFC Emerging Asia Fund và IFC Financial Institutions Growth Fund vừa mua lại 6,29% PVI Holdings từ cổ đông chiến lược lớn HDI Global SE.

Khoản đầu tư này sẽ giúp PVI Holdings củng cố vị thế của mình tại Việt Nam và hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động ra khắp Đông Nam Á. IFC và các quỹ của mình, cùng với HDI Global SE, cũng sẽ hỗ trợ PVI Holdings tăng cường áp dụng những thông lệ tốt nhất toàn cầu về tuân thủ, quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

“Với tư cách là một cổ đông, chuyên môn và kinh nghiệm của IFC trong việc cải thiện tiêu chuẩn, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi sẽ giúp PVI Holdings hoạt động tốt hơn, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu... Điều quan trọng là sự tăng trưởng liên tục của PVI Holdings sẽ củng cố và phát triển sâu rộng lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam, một cơ sở hạ tầng tài chính quan trọng cho sự phát triển hơn nữa của đất nước”, ông Kyle Kelhofer - Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào cho biết.

PVI Holdings được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần năm 2007, là công ty mẹ sở hữu Tổng công ty Bảo hiểm PVI, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam và Tái bảo hiểm PVI, một trong hai doanh nghiệp tái bảo hiểm địa phương duy nhất tại Việt Nam. Bảo hiểm PVI cung cấp đầy đủ các giải pháp bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng doanh nghiệp thương mại và công nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Hai cổ đông lớn của PVI Holdings bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thuộc sở hữu nhà nước và HDI Global SE, công ty bảo hiểm dây chuyền công nghiệp hàng đầu thế giới.

Sau khi bán cổ phần cho IFC và các quỹ của IFC, HDI Global SE sẽ tiếp tục là cổ đông lớn nhất của PVI Holdings với 48,1% quyền biểu quyết. Cùng với nhau, HDI Global SE và IFC và các quỹ sẽ nắm giữ hơn 54% quyền biểu quyết tại PVI Holdings.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư