(BĐT) - IFC và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) vừa ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường năng lực của VIOD trong cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tiêu chuẩn quản trị công ty ngang hàng với các doanh nghiệp trong khu vực.
Sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật tích cực của IFC và các bên liên quan giúp VIOD đẩy mạnh hoạt động và trở thành tổ chức đi đầu thúc đẩy quản trị công ty trên thị trường

Sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật tích cực của IFC và các bên liên quan giúp VIOD đẩy mạnh hoạt động và trở thành tổ chức đi đầu thúc đẩy quản trị công ty trên thị trường

Lễ ký kết được thực hiện theo hình thức trực tuyến với sự chứng kiến của các thành viên VIOD kết nối từ các địa điểm khác nhau trên khắp Việt Nam.

“Sự hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật tích cực của IFC và các bên liên quan giúp VIOD đẩy mạnh hoạt động và trở thành tổ chức đi đầu thúc đẩy quản trị công ty trên thị trường,” bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị VIOD chia sẻ. Thỏa thuận hợp tác là bước tiến mới để hỗ trợ VIOD tăng cường năng lực hoạt động, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn đầy thách thức hiện tại do đại dịch Covid-19.

"Kinh nghiệm từ những cuộc khủng hoảng trước đây cho thấy quản trị công ty tốt là một trong những động lực chính giúp các nền kinh tế và doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng,” ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào nhận định. Với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Chính phủ Nhật Bản, IFC sẽ tiếp tục đồng hành cùng VIOD thúc đẩy doanh nghiệp trong nước thực hành quản trị công ty tốt, hướng tới phát triển bền vững và đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của IFC, cùng ngày VIOD đã tổ chức hội thảo trực tuyến thảo luận về cách thức quản trị công ty có thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng, với sự tham gia của các chuyên gia hướng dẫn các chương trình chuyên sâu của VIOD, các thành viên HĐQT và thành viên trong mạng lưới cộng sự của VIOD. Hội thảo là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện được tổ chức trong ba tháng tới đây để hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên của VIOD đứng vững và có thể nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng Covid-19.