(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Phà An Giang do UBND tỉnh An Giang nắm giữ. Tính đến 16 giờ ngày 1/10/2020 (thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần), không có nhà đầu tư nào đăng ký nên không đủ điều kiện để tổ chức cuộc đấu giá theo quy định.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo dự kiến, UBND tỉnh An Giang sẽ bán ra gần 5,3 triệu cổ phần Phà An Giang (tương đương 31,9% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 16.720 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa Phà An Giang, 729,2 nghìn cổ phần (tương đương 4,35% vốn điều lệ) sẽ được chào bán cho cán bộ công nhân viên Công ty với giá 6.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần bán cho công đoàn cơ sở Công ty là 10 nghìn cổ phần với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.