(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (mã chứng khoán: HU4) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/10 và ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 27/10/2021.

Với 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả 12 tỷ đồng cho cổ đông.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 127,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 211,5% và 446,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 315 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 18 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 8,55 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 47,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.