(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu thuộc Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang sẽ đấu thầu rộng rãi, qua mạng 4 gói thầu thuộc Tiểu dự án. Đó là: Gói thầu số 09 Thí nghiệm đối chứng kiểm định chất lượng công trình (giá gói thầu 1,732 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Giám sát thi công xây lắp Gói thầu số 14 (giá gói thầu 3,027 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Giám sát thi công xây lắp gói thầu số 15 (giá gói thầu 2,055 tỷ đồng); Gói thầu số 13 Tư vấn kiểm toán (giá gói thầu 2,836 tỷ đồng). 4 gói thầu trên có phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.