Hơn 3.000 tỷ đồng hoàn thiện cao tốc La Sơn - Túy Loan lên 4 làn xe

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải kết quả rà soát, tính toán nhu cầu đầu tư hoàn thiện đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Túy Loan lên quy mô 4 làn xe.

Theo tính toán của Ban, tổng chi phí đầu tư để hoàn thiện tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan từ 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 22 m là khoảng 3.011 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng. Khoản kinh phí này đã bao gồm chi phí đầu tư mở rộng các cầu lớn lên 4 làn xe, kiên cố hóa một số vị trí sạt trượt; nút giao.

Nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoàn thiện cao tốc La Sơn - Túy Loan, Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh cũng đưa ra lộ trình thời gian triển khai sẽ được thực hiện ngay từ tháng 6/2024, hoàn thành vào cuối năm 2025.

Trước đó, đoạn cao tốc La Sơn - Túy Loan đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt phân kỳ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thông qua nút giao Túy Loan, trong đó nền đường được đầu tư xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe với chiều rộng nền đường 22 m, mặt đường quy mô 2 làn xe với chiều rộng từ 11 - 16m. Toàn bộ các cầu nhỏ có chiều dài dưới 50 m và một số cầu ở vị trí đặc biệt đã được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, rộng 21,75 m.

Chuyên đề