Hơn 243 tỷ đồng đấu thầu thuốc năm 2022 - 2023 tại Bệnh viện Quận Bình Thạnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế TP.HCM vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Mua sắm thuốc năm 2022 - 2023 của Bệnh viện Quận Bình Thạnh, với tổng dự toán là 243,789 tỷ đồng, chia làm 3 gói thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có giá 41,975 tỷ đồng, với 74 mặt hàng; Gói thầu Thuốc generic có giá 183,237 tỷ đồng, với 437 mặt hàng; Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có giá 18,577 tỷ đồng, với 27 mặt hàng.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước; nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán; nguồn thu hợp pháp khác. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư