Hơn 112 nghìn tỷ đồng quy hoạch hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Ngày 7/3, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1261/UBND-NNNT, cho ý kiến về việc thực hiện Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.
Hơn 112 nghìn tỷ đồng quy hoạch hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện quy hoạch khoảng 112.668 tỷ đồng, dự kiến giai đoạn đến 2030 là 55.511 tỷ đồng; giai đoạn sau năm 2030 là 57.157 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, huy động vốn ODA, nguồn vốn xã hội hóa, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi sông hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Về việc trên, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan nghiên cứu Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.

Chuyên đề