(BĐT) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều nay (ngày 1/4), Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, trong đó có nội dung về miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.
Hôm nay, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc về công tác nhân sự (ảnh: QH)

Hôm nay, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc về công tác nhân sự (ảnh: QH)

Cụ thể, theo chương trình làm việc, cuối Phiên làm việc chiều nay, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi làm việc về công tác nhân sự nêu trên, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Còn trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hộ và tiến hành bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến, cuối phiên làm việc sáng nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Kiểm toán Nhà nước.