Hoàn thiện mô hình quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để hoàn thiện lần cuối Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP bổ sung một số phương thức huy động vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP bổ sung một số phương thức huy động vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc bám sát, cụ thể hóa các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời, sửa đổi, cập nhật các quy định mới có liên quan và có kế thừa quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về ưu đãi, thu hút nguồn vốn đầu tư để phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, chuẩn hóa và hoàn thiện mô hình quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế...

Dự thảo Nghị định bổ sung một số phương thức huy động vốn như: tiền thuê lại đất ứng trước từ các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp. Nguồn vượt thu hàng năm hoặc các nguồn vốn ngân sách nhà nước hợp pháp khác và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khu kinh tế được để lại để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong khu công nghiệp (áp dụng đối với các khu công nghiệp trọng điểm được ưu tiên đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước)…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến cuối tháng 4 năm 2021, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 10.148 dự án trong nước và 10.921 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký tương ứng khoảng 2,52 triệu tỷ đồng và 230,2 tỷ USD.

Chuyên đề