Hoàn thành 90% công việc của tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu

(BĐT) - Theo Ban điều hành Lilama tại Dự án Thủy điện Lai Châu, Lilama 10 vẫn đang bám sát tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành công tác tổ hợp và lắp đặt các thiết bị tuabin, máy phát để tiến hành lắp đặt Rotor tổ máy số 2 vào 12/04/2016, tạo tiền đề để phát điện vào cuối tháng 6/2016.

Hiện nay, Lilama 10 đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc thi công của tổ máy số 2 và 40% khối lượng công việc của tổ máy số 3. Đồng thời, tổ máy số 1 đã được nghiệm thu chạy phát điện thử thách 30 ngày và đang được vận hành phát điện thương mại ổn định, an toàn; đưa tiến độ nhà máy về đích đúng như dự kiến, hoàn thành vào cuối năm 2016 - “vượt tiến độ một năm”.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu có 3 tổ máy với tổng công suất 1.200MW, được xây dựng tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư