(BĐT) - Theo UBND tỉnh Hòa Bình, năm 2016, toàn Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 3.041 gói thầu, tuy nhiên không có một gói thầu nào thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Đây được xem là một hạn chế của địa phương vì theo quy định về lộ trình áp dụng lựa chọn đấu thầu qua mạng, năm 2016, UBND các tỉnh/thành phố phải thực hiện lựa chọn đấu thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, nhưng ít nhất là 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Trong số 3.041 gói thầu nêu trên, có 2.950 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 31 gói thầu thuộc dự án sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, 59 gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Tổng giá gói thầu là hơn 4.476 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.425 tỷ đồng. Giá trị tiết kiệm đạt 51,552 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 1,15%.

Có 311 gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, 2.553 gói thầu chỉ định thầu, 116 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 15 gói thầu tự thực hiện.

Lý giải việc không thực hiện đấu thầu qua mạng bất cứ một gói thầu nào trong năm 2016, ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nêu nguyên nhân do năng lực của cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu còn hạn chế. Hiện địa phương chỉ có một số ít cán bộ có chứng chỉ, chứng nhận tham gia khóa học về đấu thầu qua mạng. Một số cán bộ tại các ban quản lý dự án cấp huyện mới được tuyển dụng, chưa được đào tạo nên còn lúng túng trong việc nắm bắt các quy định, trình tự thủ tục đấu thầu.