(BĐT) - Với kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) vô cùng khiêm tốn trong các năm 2016, 2017, đầu năm 2018, tỉnh Hòa Bình đã chủ động xây dựng lộ trình quy định rõ việc thực hiện ĐTQM đối với các gói thầu sử dụng ngân sách nhà nước.
Tỉnh Hòa Bình dự kiến sẽ đạt đủ tỷ lệ số gói thầu đấu thầu qua mạng theo mục tiêu đề ra năm 2018. Ảnh: Tiên Giang

Tỉnh Hòa Bình dự kiến sẽ đạt đủ tỷ lệ số gói thầu đấu thầu qua mạng theo mục tiêu đề ra năm 2018. Ảnh: Tiên Giang

Với quyết tâm này, tỉnh Hòa Bình đang vươn lên trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số gói thầu thực hiện ĐTQM.

Theo thống kê của Báo Đấu thầu, trong năm 2016, tỉnh Hòa Bình chưa thực hiện được gói thầu ĐTQM theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi nào. Năm 2017, việc thực hiện ĐTQM của Tỉnh mới chỉ dừng lại ở con số vô cùng khiêm tốn, với tỷ lệ 0,8% số gói thầu chào hàng cạnh tranh.

Trong bối cảnh hiện nay, tỉnh Hòa Bình nhận thấy việc áp dụng ĐTQM là tất yếu với nhiều lợi ích như: Tăng cường khả năng liên kết các nhà thầu với bên mời thầu, minh bạch thông tin, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà thầu, đơn giản hóa quá trình đấu thầu, tiết kiệm chi phí đấu thầu, tăng cường khả năng lưu trữ, xử lý hồ sơ… Do đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 quy định tỷ lệ gói thầu bắt buộc phải thực hiện ĐTQM.

Với quyết tâm của Tỉnh, các đơn vị đã vượt qua nhiều trở ngại, thách thức như tâm lý ngại thay đổi, nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu… để chuyển sang ĐTQM.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hòa Bình, mặc dù ĐTQM là cách thức lựa chọn nhà thầu văn minh, hiện đại, hiệu quả, nhưng nhiều chủ đầu tư, bên mời thầu còn chưa thực sự tự nguyện tham gia ĐTQM, dẫn đến tình trạng cố tình viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn, chưa thực hiện dù lộ trình áp dụng đã được quy định.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình dự kiến thực hiện ĐTQM tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng gói thầu đấu thầu rộng rãi, hạn chế.

Bên cạnh đó, năng lực cán bộ của các ban quản lý dự án trên địa bàn Tỉnh còn nhiều hạn chế. Nhiều đơn vị không có cán bộ đạt yêu cầu về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT. Nhiều cán bộ của bên mời thầu và nhà thầu chưa được đào tạo về ĐTQM nên gặp khó khăn khi chuyển đổi cách thức đấu thầu từ truyền thống sang ĐTQM.

Ngoài ra, do năng lực không đáp ứng nên nhiều bên mời thầu phải thuê các đơn vị tư vấn đấu thầu trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, những đơn vị này cũng còn nhiều hạn chế về năng lực, nhiều đơn vị chưa được đào tạo, chưa có sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về hình thức ĐTQM.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong việc thực hiện ĐTQM, Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, dự kiến năm 2018 Tỉnh sẽ đạt đủ tỷ lệ số gói thầu ĐTQM theo mục tiêu đề ra.

Tổng kết của Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến hết tháng 7/2018, toàn Tỉnh có 79 gói thầu chào hàng cạnh tranh (trong đó có 24 gói ĐTQM), tỷ lệ số gói thầu ĐTQM đạt 30%; 97 gói thầu đấu thầu rộng rãi/hạn chế (trong đó có 9 gói ĐTQM), tỷ lệ số gói thầu ĐTQM đạt 9,2%.

Thống kê của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, từ tháng 7/2018 - ngày 5/12/2018, tỉnh Hòa Bình đã có 208 gói thầu được thực hiện ĐTQM, chiếm tỷ lệ 50% so với tổng số gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian này.

Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm ĐTQM quốc gia để liên tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện ĐTQM khi chủ đầu tư đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hiện Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình đang thực hiện tổng hợp tình hình hoạt động đấu thầu năm 2018 trên địa bàn Tỉnh và đánh giá tình hình thực hiện ĐTQM năm 2018, từ đó kiến nghị UBND Tỉnh đưa ra các giải pháp cũng như lộ trình thực hiện phù hợp. Dự kiến năm 2019, Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình sẽ đề xuất UBND Tỉnh điều chỉnh tăng tỷ lệ số gói thầu bắt buộc thực hiện ĐTQM nhằm triển khai các gói thầu lớn, sớm hoàn thành lộ trình về ĐTQM theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, năm 2019, tỉnh Hòa Bình dự kiến thực hiện ĐTQM tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng gói thầu đấu thầu rộng rãi, hạn chế. Các năm tiếp theo áp dụng tỷ lệ số lượng gói thầu ĐTQM theo quy định của Bộ KH&ĐT.