Hòa Bình: Hủy thầu vì chọn nhà thầu sai quy định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Do chấm thầu sai, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu không đủ năng lực, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (gọi tắt là Ban Nông nghiệp Hòa Bình) phải tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 15 Thi công xử lý mối, khoan phụt và thiết bị cho 16 hồ thuộc Tiểu dự án 03 (C1-HB-GD3-W2) của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình đang vào cuộc xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm này.

Do chấm thầu sai, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu không đủ năng lực, Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT tỉnh Hòa Bình phải tổ chức đấu thầu. Ảnh: Giao thông

Do chấm thầu sai, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu không đủ năng lực, Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT tỉnh Hòa Bình phải tổ chức đấu thầu. Ảnh: Giao thông

Gói thầu số 15 có giá dự toán ban đầu là 25,228 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), do Ban Nông nghiệp Hòa Bình làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng; đóng thầu lần 1 ngày 1/11/2021 với sự tham gia của 2 nhà thầu gồm: Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội; Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ sinh thái Việt.

Sau quá trình đánh giá, ngày 30/11/2021, Ban Nông nghiệp Hòa Bình thông báo 2 nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Trong đó, Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ và xây dựng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phương Nam – Công ty TNHH Diệt mối và khử trùng Hà Nội xếp thứ nhất và được đề xuất trúng thầu với giá 24,067 tỷ đồng; Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ sinh thái Việt bị loại vì xếp hạng 2 với giá 25,1 tỷ đồng. Ban Nông nghiệp Hòa Bình đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xếp hạng nhất, thời gian thực hiện hợp đồng 7 tháng, hợp đồng trọn gói.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2021, Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản thông báo ý kiến của WB về kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, WB yêu cầu không trao hợp đồng cho Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và khử trùng Hà Nội mà phải hủy thầu; tổ chức đấu thầu lại càng sớm càng tốt. Trước khi tổ chức đấu thầu lại, Ban Nông nghiệp Hòa Bình phải gửi bản sửa đổi HSMT qua email để WB xem xét.

Ngày 5/1/2022, Ban Nông nghiệp Hòa Bình ban hành quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu với lý do “tất cả HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT”. Cụ thể, Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ và Xây dựng - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phương Nam - Công ty TNHH Diệt mối và Khử trùng Hà Nội không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long - Công ty CP Công nghệ sinh thái Việt không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho hợp đồng hiện tại cũng như kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự.

Ngày 26/3/2022, Ban Nông nghiệp Hòa Bình thông báo mời thầu lần 2 Gói thầu số 15 với giá dự toán cập nhật là 20,545 tỷ đồng. Ngày 6/5/2022, Gói thầu được mở thầu với sự tham gia của Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi và Thương mại Thăng Long - Công ty CP Thiết bị thủy lợi - Công ty CP Công nghệ sinh thái Việt - Công ty CP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ. Hiện Ban Nông nghiệp Hòa Bình đang tiến hành đánh giá HSDT.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cho biết, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hòa Bình đang kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm trong công tác đấu thầu Gói thầu số 15.

Tháng 3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản khẳng định, Ban Nông nghiệp Hòa Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Tỉnh về các vi phạm trong đấu thầu của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Đồng thời, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc triển khai thực hiện Dự án, bố trí nguồn vốn trong trường hợp Dự án có khối lượng công việc không được nhà tài trợ chấp thuận thanh toán bằng nguồn vốn ODA theo quy định.

Chuyên đề