Hòa Bình: Đấu giá 6 cơ sở nhà đất công tại huyện Yên Thủy

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sông Đà thông báo bán đấu giá đối với 6 cơ sở nhà, đất thuộc UBND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tổng giá khởi điểm đấu giá 118,909 tỷ đồng.

6 cơ sở nhà, đất được đưa ra bán đấu giá có tổng diện tích đất là 8.814,7 m2; tổng diện tích nhà là 1.914,44 m2. Trong đó, nhà, đất tại trụ sở UBND thị trấn Hàng Trạm cũ tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm được bán đấu giá với giá khởi điểm 35,158 tỷ đồng; nhà, đất tại trụ sở UBND xã Yên Lạc cũ tại khu phố Yên Sơn, thị trấn Hàng Trạm có giá khởi điểm 43,278 tỷ đồng; nhà, đất tại trụ sở trạm Khuyến nông - Khuyến lâm cũ tại khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy có giá khởi điểm 26,399 tỷ đồng.

Nhà, đất tại trụ sở Trạm bảo vệ rừng Đồn Dương cũ tại phố Dương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy có giá khởi điểm 3,804 tỷ đồng; nhà, đất tại trụ sở cũ Trường mầm non Phú Lai tại chi xóm Trung Hoa II, xóm Trung Hoa, xã Phú Lai có giá khởi điểm 5,571 tỷ đồng; Nhà, đất tại trụ sở UBND xã Lạc Hưng cũ tại xóm Thịnh Minh, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy có giá khởi điểm 4,695 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 14/11/2022. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 21/10 - 11/11/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư