(BĐT) - Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết luận Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Theo đó, về nội dung quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sự kiện, lễ hội trong giai đoạn 2018 - 2019, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra một số tồn tại tại Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Cụ thể, việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu về khối lượng chưa chặt chẽ, dẫn đến phát sinh chi phí thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, sân khấu, bàn ghế của 4 chương trình số tiền 2,843 tỷ đồng, phát sinh cao hơn so với quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu. Điều này chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, các phòng, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ tại thời kỳ vụ việc.