Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước còn thấp

(BĐT) - Bộ KH&ĐT đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Nghị định được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 26 điều. Đáng chú ý, tại Phụ lục của dự thảo này, cơ quan soạn thảo có đề xuất danh sách dự kiến doanh nghiệp (DN) và phần vốn nhà nước tại DN sẽ chuyển giao cho cơ quan chuyên trách thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hiện giá trị vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh còn rất lớn. Báo cáo của Bộ Tài chính năm 2015 cho thấy, chỉ tính riêng 781 DNNN đã có tổng giá trị tài sản là 3.105 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước là 1.233 nghìn tỷ đồng. Còn theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2014, tổng giá trị tài sản của các DNNN và DN có trên 50% sở hữu nhà nước đạt 5.408,4 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh lại chưa đáp ứng yêu cầu.  

Chuyên đề