Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Triển khai chức năng mới hỗ trợ nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Từ ngày 1/3/2023, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) sẽ triển khai thử nghiệm một số chức năng mới nhằm nâng cao tính năng quản lý, tìm kiếm, tổng hợp thông tin và thêm công cụ phân tích để hỗ trợ nhà thầu trong quyết định tham dự thầu.
Các chức năng mới trên Hệ thống e-GP dành cho nhà thầu
Các chức năng mới trên Hệ thống e-GP dành cho nhà thầu

Đối với nhà thầu, Hệ thống e-GP triển khai thử nghiệm 3 chức năng mới.

Theo đó, “Chức năng bộ lọc của tôi” là chức năng lưu bộ lọc tìm kiếm theo nhu cầu của nhà thầu, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho nhà thầu khi tìm kiếm thông tin.

“Chức năng cơ hội đấu thầu tiềm năng” được thực hiện dưới cách thức Hệ thống gửi email cho nhà thầu về các kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu quan tâm theo các tiêu chí lựa chọn của nhà thầu.

“Chức năng phân tích cơ hội đấu thầu” cho phép nhà thầu sử dụng chức năng này để phân tích đối thủ (chủ đầu tư/bên mời thầu mà nhà thầu đối thủ tham dự với tần suất cao, tỷ lệ trúng thầu, danh sách gói thầu mà nhà thầu đối thủ là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu, địa bàn tham dự và trúng thầu…), thống kê các cuộc thầu của bản thân nhà thầu, quản lý nhân sự, trang thiết bị, quản lý nhà thầu liên danh.

Chức năng mới cho phép Nhà thầu phân tích các cơ hội đấu thầu

Chức năng mới cho phép Nhà thầu phân tích các cơ hội đấu thầu

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, đây là một số nâng cấp từ Hệ thống e-GP dành cho nhà thầu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch, công khai trong đấu thầu. Theo đó, thông tin gói thầu được nhà thầu quan tâm hoặc các số liệu của một số nhà thầu đối thủ sẽ được hệ thống hóa, cung cấp tới nhà thầu với độ tin tưởng để gia tăng tỷ lệ trúng thầu khi đấu thầu, thay vì trước kia nhà thầu phải truy cập các website không chính thống hoặc mất phí để tìm kiếm thông tin.

Đối với cơ quan quản lý về đấu thầu, chủ đầu tư (CĐT), bên mời thầu (BMT), Hệ thống e-GP triển khai thử nghiệm chức năng tìm kiếm nâng cao. Cụ thể, cho phép đơn vị quản lý đấu thầu tìm kiếm và phân tích/tổng hợp các gói thầu, CĐT, BMT dựa trên số lần làm rõ hồ sơ mời thầu, số lần kiến nghị, số lượng nhà thầu tham dự, số lượng nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật, tỷ lệ tiết kiệm, lưu các cấu hình tìm kiếm ưa thích thành các bộ lọc.

Trước đó, tháng 12/2022, Hệ thống e-GP đã vận hành cổng thông tin điện tử mới với ba điểm cải tiến chính liên quan tới chức năng tìm kiếm, hướng dẫn sử dụng, thông tin cá nhân, qua đó tăng tính thân thiện với người dùng, tối ưu việc tìm kiếm thông tin, cá nhân hoá các chức năng.

Chuyên đề