(BĐT) - Ngày 12/5 tới, Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã chứng khoán: HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/5.

Với hơn 305 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 213,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho cổ đông.

Năm 2020, theo báo cáo tài chính kiểm toán, tổng doanh thu của Công ty đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2019 và vượt 23% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tăng 24%, vượt 16% kế hoạch.

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2020 của doanh nghiệp đạt 12.489 tỷ đồng, tăng 67% so với số liệu năm 2019. EPS đạt 1.738 đồng/CP.