(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh triển khai tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định của Bộ Y tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang giao Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Tỉnh và các đơn vị có liên quan tiến hành tổ chức hướng dẫn, tập huấn và cử người hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc theo đúng quy định.

Địa phương này cũng chỉ đạo các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, bệnh viện tư nhân khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc đối với các gói có quy mô nhỏ, thuốc đặc trị... thì có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, nhằm mang lại hiệu quả, thuận tiện nhất cho đơn vị. Các đơn vị này cần có báo cáo kết quả tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc gửi UBND Tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.   

Tỉnh Hậu Giang cũng giao Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh cử người tham gia tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế theo đúng quy định.