(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang vừa thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án cầu dân sinh Đông Phước (huyện Châu Thành), cầu dân sinh Mười Ba Ngàn - Đường tỉnh 926 (huyện Vị Thủy) và cầu dân sinh Tư Sáng (TP. Vị Thanh).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Cầu dân sinh Đông Phước có tổng mức đầu tư dự kiến 27,204 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 3.590,67 m2. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Thời gian hợp đồng dự án dự kiến 25 năm.

Cầu dân sinh Mười Ba Ngàn - Đường tỉnh 926 có chiều dài cầu là 217,44 m, dự kiến tổng mức đầu tư là 46,209 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất tạm tính theo hồ sơ đề xuất dự án là 3.840 m2. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với thời gian dự kiến của hợp đồng là 35 năm.

Cầu dân sinh Tư Sáng có chiều dài 180,24 m, dự kiến tổng mức đầu tư là 38,577 tỷ đồng. Diện tích đất sử dụng là 6.120 m2. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với thời gian dự kiến của hợp đồng là 28 năm.