(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, qua rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao xử lý tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản chưa đảm bảo theo quy định, thực hiện các khâu trước và sau khi đấu giá về thủ tục chưa chặt chẽ, đồng bộ, một số văn bản chưa đảm bảo quy định.

Nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, tỉnh Hậu Giang yêu cầu các sở, ngành cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản, Đoàn giám sát trực tiếp cuộc đấu giá theo đề nghị của Sở Tư pháp. Hậu Giang cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá sản; thành lập Đoàn kiểm tra, Tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản.