(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư vừa được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết (hợp đồng O&M) tại Bệnh viện Kiến An sẽ được thực hiện trong quý III/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng vốn đầu tư Dự án là 15,352 tỷ đồng. Theo Đề án, Bệnh viện Kiến An sẽ sử dụng giá trị một phần cơ sở vật chất (phòng tầng 1 Nhà X-quang, diện tích sử dụng 50 m2) và thương hiệu của Bệnh viện để tham gia liên doanh, liên kết với tổng giá trị đánh giá là 4,365 tỷ đồng (chiếm 28,43% tổng giá trị vốn góp). Đối tác đầu tư bằng thiết bị (hệ thống chụp cắt lắp điện toán 32 lát cắt và máy bơm tiêm cản quang) có giá trị là 10,987 tỷ đồng (chiếm 71,57% tổng giá trị vốn góp).

Thời gian thực hiện Dự án là 8 năm với tỷ lệ phân chia lợi nhuận là Bệnh viện Kiến An 40%, đơn vị đối tác tham gia liên doanh, liên kết là 60%. Hàng tháng, Bệnh viện và đối tác sẽ tiến hành quyết toán doanh thu và chi phí để tính toán phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ trên. Thời gian bắt đầu thực hiện Đề án là quý III/2019.