Hải Phòng đấu giá 23 lô đất nhà ở tại huyện An Lão

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 23 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại xã An Thắng và thị trấn An Lão, huyện An Lão.

Tổng diện tích đất đấu giá là 4.366,61 m2; tổng giá khởi điểm là 39.701.685.000 đồng; tiền đặt trước tham gia đấu giá là 7.939.200.000 đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 14 - 26/7/2022 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng, UBND huyện An Lão và UBND xã An Thắng, thị trấn An Lão.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày 14/7/2022 đến 17 giờ ngày 26/7/2022 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện An Lão.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào ngày 29/7/2022 tại Hội trường UBND thị trấn An Lão.

Chuyên đề