Hải Dương thành lập Tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của Tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; đánh giá việc các địa phương (UBND các huyện, thành phố, thị xã), chủ đầu tư và ban quản lý dự án chấp hành lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân kế vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án có kết quả giải ngân vốn năm 2022 đạt tỷ lệ thấp làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước, đến tháng 6/2022 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn; đến ngày 30/9 giải ngân dưới 70% đối với dự án đầu tư chuyển tiếp và dưới 60% đối với dự án khởi công mới…

Thành viên tham gia Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn Tỉnh. Trong đó, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm Tổ trưởng; ông Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh làm Tổ phó.

Hiện giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hải Dương không đảm bảo tiến độ; nhiều công trình, dự án đã có kế hoạch đầu tư, xây dựng nằm chờ vốn. Đến hết ngày 31/8, tổng vốn đầu tư công (gồm ngân sách Trung ương và tổng ngân sách địa phương) giải ngân được hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch vốn giao năm 2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư