(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn đầu tư là 286,82 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Trung tâm Thương mại Intimex Hải Dương của Công ty CP Intimex Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội) có tổng vốn đầu tư là 264,845 tỷ đồng. Trong đó, vốn sẵn có của nhà đầu tư là 71,293 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương. Thời hạn hoạt động của Dự án là đến ngày 28/2/2061.

3 dự án còn lại là: Dự án Cơ sở may xuất khẩu của Công ty TNHH MTV May Kim Tân (địa chỉ tại Hải Dương) có tổng vốn đầu tư là 8,377 tỷ đồng với tổng diện tích là 3.104 m2; Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu thương mại dịch vụ B&T của Công ty TNHH Dầu khí B&T (địa chỉ tại Hà Nội) có tổng vốn đầu tư là 11,86 tỷ đồng với diện tích 5.000 m2; Dự án Khu dịch vụ sinh thái, trồng chăm sóc và kinh doanh hoa, cây cảnh của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Long (địa chỉ tại Hải Dương) có tổng vốn đầu tư là 2,738 tỷ đồng với diện tích 3.720 m2.