(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Dự án Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 - 2022 với tổng mức đầu tư là 878,51 tỷ đồng.
Dự án Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 - 2022 có tổng mức đầu tư là 878,51 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 - 2022 có tổng mức đầu tư là 878,51 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 11/2021, Sở Y tế tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu của Dự án.

Đó là, Gói thầu Cung ứng thuốc theo tên generic có giá là 799,471 tỷ đồng với 1.187 mặt hàng, được chia làm 5 nhóm; Gói thầu Cung ứng thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có giá là 67,265 tỷ đồng với 124 mặt hàng được chia là 3 nhóm; Gói thầu Cung ứng vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có giá là 11,774 tỷ đồng với 199 mặt hàng được chia làm 2 nhóm.