Hải Dương: Chọn nhà thầu xây lắp tại dự án 1.774 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể là Gói thầu HD-PW-06 Kè sông Bạch Đằng (giá gói thầu là 113,943 tỷ đồng), Gói thầu HD-PW-09 Xây dựng các trạm bơm nước thải + thiết bị (34,811 tỷ đồng).

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - TP. Hải Dương có tổng mức đầu tư 1.774 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án sử dụng vốn vay IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Hải Dương, ngân sách TP. Hải Dương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi từ đầu năm 2019. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu bắt đầu được thực hiện từ năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư