(BĐT) - Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2020 vừa tổ chức phiên đấu giá vào cuối tuần qua, tại trụ sở Bộ Công Thương.
Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong một cách công khai, minh bạch, 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá.

Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong một cách công khai, minh bạch, 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá.

Tài sản bán đấu giá là HNTQ nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm HNTQ nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và HNTQ nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong một cách công khai, minh bạch, 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá. Đó là Công ty TNHH The King F&B trúng đấu giá 10 chiếc ô tô, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Long Biên trúng đấu giá 5 chiếc ô tô.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, đây là năm đầu tiên thực hiện đấu giá HNTQ trong Hiệp định CPTPP, mặt hàng ô tô đã qua sử dụng cũng lần đầu tiên được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu bằng HNTQ. Phiên đấu giá thể hiện nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết quốc tế tại các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Trong các năm từ 2016 đến 2019, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành đã tổ chức thành công đấu giá thí điểm HNTQ nhập khẩu đường, góp phần đáp ứng nhu cầu nhập khẩu đường làm nguyên liệu sản xuất, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.