Hà Tĩnh: Thương mại Hùng Cường trúng gói thầu giao thông hơn 109 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu KA-PW-03 Xây dựng tuyến đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 2 từ Km2+00 - Km2+00 - Km3+316,94) thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 109,333 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Tiểu dự án quy đổi là 1.239,118 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước, mở thầu qua mạng ngày 12/8/2022, với sự tham dự của 2 nhà thầu. Kết quả, Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hùng Cường trúng thầu với giá 109,132 tỷ đồng, giảm giá 0,18% sau đấu thầu. Công trình có thời hạn thi công 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Nhà thầu còn lại là Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông, bị loại do không có hợp đồng tương tự xây dựng công trình giao thông cấp III có giá trị trên 88 tỷ đồng, bao gồm hạng mục đường giao thông và cầu bê tông cốt thép dự ứng lực qua sông. Bên cạnh đó, Nhà thầu cũng không đáp ứng yêu cầu về thiết bị và nhân sự thực hiện Gói thầu.

Theo tìm hiểu, 2 doanh nghiệp kể trên đều đang trong thời gian thực hiện nhiều công trình xây lắp giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh tư cách đối thủ, hai nhà thầu này đang liên danh thực hiện Gói thầu số 08.XL thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (97,324 tỷ đồng).

Chuyên đề