• Mở gói thầu 434 tỷ đồng tại Hà Tĩnh: 3 nhà thầu tham gia cạnh tranh

    23/06/2021 14:00

    (BĐT) - Sau một tháng phát hành hồ sơ mời thầu, Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa tiến hành mở Gói thầu KA-PW-07 Hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đấu nối hộ gia đình) thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh. Gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự, trong đó ghi nhận mức giảm giá cao nhất lên tới trên 40 tỷ đồng.
  • Gần 700 tỷ đồng phát triển hạ tầng đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

    23/04/2021 08:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thưc hiện các gói thầu thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh (vay vốn Ngân hàng Thế giới). Dự án có 7 gói thầu, tổng mức đầu tư dự toán là 696,842 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư