(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thưc hiện các gói thầu thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh (vay vốn Ngân hàng Thế giới). Dự án có 7 gói thầu, tổng mức đầu tư dự toán là 696,842 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

7 gói thầu này được bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ tháng 4/2021. Trong đó, một số gói thầu có giá trị lớn như Gói thầu KA-PW-07 Hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đấu nối hộ gia đình) có giá dự toán 434,1 tỷ đồng; Gói thầu KA-PW-02 Đường kết nối đô thị trung tâm (đoạn 1: từ Km0 - Km2+00) có giá dự toán 118,4 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây dựng một số hệ thống kè như: kè kết hợp đường bờ phải (bờ Nam) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí); kè kết hợp đường bờ trái (bờ Bắc) sông Trí (đoạn từ đập tràn sông Trí đến cầu Trí)…