(BĐT) - Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Hà Tĩnh đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm của ngành y tế theo phương thức tập trung năm 2022, với tổng dự toán 249,324 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 2 gói thầu thuộc Kế hoạch đang được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 14/6/2022, gồm: Gói thầu HC-VT 01.2022 Mua sắm hóa chất, sinh phẩm (dự toán 95,828 tỷ đồng) và Gói thầu VT 01.2022 Mua sắm vật tư y tế (dự toán 152,951 tỷ đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện được đầu tư từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá trọn gói.