(BĐT) - Sáng 1/11/2021, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Kế hoạch đầu tư trong thời gian tới đã được Công ty thông tin tới cổ đông.
Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): Làm thế nào huy động đủ vốn cho các dự án PPP?

Không trông chờ duy nhất vốn ngân hàng

Hiện nay, HHV là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào 5 dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư của các dự án hơn 50.000 tỷ đồng.

Theo ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên HHV đã sớm nhận định tình hình và nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa phòng dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh", hoàn thành các kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại các công trường dự án được duy trì ổn định, không bị gián đoạn, công tác thi công xây lắp triển khai đúng tiến độ cam kết.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tình hình vay nợ của Công ty tại các ngân hàng cho các dự án BOT, Lãnh đạo HHV cho biết, đặc thù của các dự án BOT là tổng mức đầu tư lớn, trong đó vốn chủ sở hữu thường chỉ chiếm khoảng 10 - 15% tổng mức, còn lại 85 - 90% là vốn vay trung hạn từ các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính thể hiện vốn chủ sở hữu của HHV tại các dự án chiếm khoảng 23%, số tiền vay nợ của HHV khoảng 77%, chủ yếu là khoản vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng. Toàn bộ số tiền cho vay từ các ngân hàng để thực hiện các dự án này đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và đang trong giai đoạn hoàn vốn theo kế hoạch.

Đối với vấn đề huy động vốn cho các dự án PPP trong tương lai khi huy động từ các ngân hàng ngày càng khó khăn, HHV cho biết, Công ty hướng tới đa dạng hóa các phương thức để huy động vốn đầu tư thực hiện các dự án PPP như: thông qua phát hành trái phiếu, huy động vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, hợp tác kinh doanh với các đối tác,... Cụ thể, tại Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, ngoài việc làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho Dự án, Công ty cũng đã áp dụng các phương án huy động vốn khác như phát hành trái phiếu (do Tập đoàn Đèo Cả phát hành), hợp tác kinh doanh (dự kiến HHV sẽ tăng vốn để hợp tác kinh doanh vào Dự án này); đàm phán, thỏa thuận với Ngân hàng quốc tế IIB để thu xếp vốn vay và các phương án huy động vốn khác đang được nghiên cứu, triển khai.

Dự kiến thêm mảng đầu tư bất động sản

HHV cho biết, dự kiến quy mô doanh thu năm 2022 - 2025 sẽ có sự tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ tăng doanh thu từ hoạt động xây lắp; lợi nhuận của hoạt động xây lắp bình quân dự kiến đạt 15%. Nhờ đó, lợi nhuận của Công ty cũng sẽ có sự tăng trưởng tương ứng. Ngoài ra, với nhiều dự án cao tốc theo hình thức PPP sắp được triển khai trong giai đoạn tới, HHV đã có định hướng tham gia dự án theo hình thức hợp đồng BCC, thu xếp nguồn vốn để thực hiện dự án và theo đó sẽ hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, quản lý vận hành. Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng hoạt động đầu tư tài chính cũng đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của HHV trong kế hoạch sản xuất, kính doanh thời gian tới. Ngoài ra, tận dụng lợi thế từ việc phát triển kết nối hạ tầng giao thông các vùng miền, Công ty cũng sẽ nghiên cứu tham gia các dự án bất động sản; đây sẽ là mảng hoạt động mới của Công ty, dự kiến đóng góp một phần doanh thu, lợi nhuận không nhỏ trong chiến lược kinh doanh 5 năm của HHV.

Trong đó, trong năm 2022, HHV có kế hoạch đầu tư vào Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận – Dự án do Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ của HHV) tham gia đầu tư, đồng thời tiếp cận công tác quản lý vận hành khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào khai thác. HHV đang nghiên cứu và sẽ xem xét, đàm phán với các nhà đầu tư để mua cổ phần, sở hữu Dự án ngay sau khi Dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật. Theo HHV, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chuẩn bị hoàn thành vào cuối năm nay và hiện nay, HHV là nhà thầu tham gia thi công một số gói xây lắp, cung cấp thiết bị cho Dự án.

9 tháng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm

Thông tin tại Đại hội cổ đông bất thường, Lãnh đạo HHV cho biết, kết thúc quý III/2021, doanh thu đã đạt 1.245 tỷ đồng, hoàn thành 96,8% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 218 tỷ đồng, vượt kế hoạch của cả năm. Với kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2021 thành công, HHV nâng mục tiêu doanh thu cả năm 2021 lên 2.000 tỷ đồng (tăng 65% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và nâng mục tiêu lợi nhuận sau thuế lên 283 tỷ đồng (tăng 7% so với kế hoạch gốc).

Bên cạnh đó, Đại hội đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của HHV lên 5.347 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.