(BĐT) - UBND TP. Hà Nội có kế hoạch sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 446 dự án, tổng diện tích 177,29 ha, dự kiến số tiền trúng đấu giá là hơn 23,6 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, Hà Nội sẽ đấu giá 446 dự án, trong đó có 284 dự án chuyển tiếp; tổng diện tích đất 177,29 ha. Số thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 dự kiến đạt 23,6 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2023, diện tích đất đấu giá dự kiến là 1.084,82 ha, số thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến đạt 104,002 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, Hà Nội dự kiến đấu giá 507 dự án, tổng diện tích đất để đấu giá là 422,07 ha, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 38,123 nghìn tỷ đồng. Dự kiến chi phí giải phòng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 6,989 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, dự kiến đấu giá 531 dự án, tổng diện tích đất để đấu giá là 485,46ha, tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 42,206 nghìn tỷ đồng. Dự kiến chi phí giải phòng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 126,521 nghìn tỷ đồng.

TP. Hà Nội chỉ đạo, UBND các quận, huyện, thị xã phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) các dự án, đảm bảo điều kiện sớm đưa ra đấu giá; tập trung hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện đất giá, hoàn thành kế hoạch được giao, sớm hoàn trả vốn đã ứng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích, quy mô lớn, UBND các quận, huyện, thị xã có thể đấu giá từng phần khi chưa hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án. Xem xét phương án đấu giá từng phần và quay vòng vốn thực hiện các hạng mục còn lại của dự án; nhưng phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết cho toàn bộ khu đất đấu giá, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho tổng thể khu vực trước khi phân đoạn tổ chức đấu giá.