(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1 năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát giai đoạn I năm 2019 đối với 5 điểm mỏ,  gồm 6 mỏ cát: Cổ Đô 1, Cổ Đô 2, Thanh Chiểu, Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu, Thượng Cát (Liên Mạc) với số tiền dự kiến thu từ đấu giá là 51,577 tỷ đồng.

Theo Quyết định, cát chỉ khai thác vào mùa cạn từ ngày 16/10 đến ngày 14/6 năm sau (không khai thác vào mùa lũ từ ngày 15/6 đến 15/10 hàng năm).

Thời gian tổ chức đấu giá là trước hoặc trong quý III/2019. Nếu trước hoặc trong quý III/2019 chưa thực hiện đấu giá hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt tại kế hoạch, thì khu vực mỏ còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian tiếp theo.