(BĐT) - Gói thầu số 5 Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa cầu Thăng Long vừa được mở thầu qua mạng. Gói thầu do Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải) mời thầu, với giá gói thầu là 243,444 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là một trong 5 gói thầu được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2385/QĐ-TCĐBVN ngày 2/6/2020. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu này chỉ có 1 nhà thầu tham dự. Đó là Liên danh Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An. Nhà thầu chào thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Theo hồ sơ mời thầu, nhà thầu tham dự phải đáp ứng yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 3 năm gần đây tối thiểu là 362,4 tỷ đồng; nguồn lực tài chính sẵn có để thực hiện gói thầu đang xét là 72,4 tỷ đồng.

Về năng lực, kinh nghiệm, nhà thầu tham dự phải có ít nhất 1 hợp đồng xây lắp tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn 169 tỷ đồng, trong đó có các hạng mục công việc cơ bản như: Thi công lớp phủ mặt đường bê tông nhựa; gia công/lắp đặt kết cấu thép; sản xuất/thi công vật liệu bê tông cốt sợi thép; cung cấp/lắp đặt khe co giãn bằng thép.

Nếu là hợp đồng riêng lẻ thì nhà thầu phải có 1 hợp đồng xây lắp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 9,7 tỷ đồng, trong đó có hạng mục công việc cơ bản là thi công lớp phủ mặt đường bê tông nhựa; và 1 hợp đồng xây lắp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 28,7 tỷ đồng (có hạng mục công việc cơ bản là gia công/lắp đặt kết cấu thép); 1 hợp đồng xây lắp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 85,3 tỷ đồng (có hạng mục công việc cơ bản là sản xuất/thi công vật liệu bê tông cốt sợi thép); 1 hợp đồng xây lắp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 26,6 tỷ đồng (có hạng mục công việc cơ bản là cung cấp/lắp đặt khe co giãn bằng thép). Trong các hợp đồng riêng lẻ nêu trên, có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 169 tỷ đồng.