(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội đang mời thầu Dự án Xây dựng nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn công nghệ cao tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh.

Dự án có tổng mức đầu tư 228,9 tỷ đồng; đất xây dựng Dự án đã được giải phóng mặt bằng (khu ao, hồ, vùng trũng do UBND xã Dục Tú quản lý); thời gian thực hiện Dự án từ năm 2018.

UBND TP. Hà Nội cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã báo cáo và đề xuất về Dự án. UBND thành phố giao sở này công bố công khai thông tin về Dự án trong thời hạn 30 ngày, trường hợp không có nhà đầu tư nào khác đăng ký thực hiện Dự án thì báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án cho Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và Cơ khí Bình Dương theo quy định. Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên đăng ký thì giao cho UBND huyện Đông Anh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo quy định.