Hà Nội: Hơn 27 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 11 tháng năm 2022, Hà Nội có 27,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt trên 312 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, Hà Nội có 27,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 312,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4%; thực hiện thủ tục giải thể cho 3,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 4%; 15,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 41%; 9,3 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 0,2%.

Còn riêng trong tháng 11, Hà Nội có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt 27,8 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Hiện nay, Hà Nội duy trì 100% hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng; hải quan điện tử đạt 100%; khai thuế qua mạng đạt 98,4%; nộp thuế điện tử đạt 99,6%.

Chuyên đề