Hà Nội gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng

(BĐT) - Theo kế hoạch đã xác định, giai đoạn từ nay đến năm 2020, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành thu hồi đất cho khoảng 2.700 dự án, trong đó có 52 dự án, công trình trọng điểm. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tổng diện tích thu hồi đất gần 6.000 ha, liên quan tới trên 80.000 hộ dân, số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 60.000 tỷ đồng, cần bố trí tái định cư cho khoảng 19.000 hộ dân.

Tuy nhiên, công tác GPMB vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn, phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Tiến độ GPMB của phần lớn các dự án, kể cả một số dự án trọng điểm còn chậm. Việc giải quyết yêu cầu tái định cư chưa đồng bộ, có mặt còn bất cập; tình trạng khiếu nại liên quan đến GPMB vẫn diễn biến phức tạp. Việc công khai, minh bạch trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có dự án chưa được thực hiện sâu rộng; còn thiếu các giải pháp đột phá về trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Theo thống kê của Hà Nội, từ năm 2010 đến tháng 6/2016, trên địa bàn Thành phố có 3.073 dự án phải thực hiện thu hồi đất; đã hoàn thành GPMB 1.711 dự án, với tổng diện tích đất hơn 8.462ha; chi trả hơn 54.829 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 213.554 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và bố trí tái định cư cho 9.924 hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở.

Để tháo gỡ khó khăn trong GPMB, Hà Nội định hướng việc xây dựng cơ chế, chính sách, sử dụng vốn nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để GPMB thực hiện dự án và GPMB theo quy hoạch, tạo quỹ đất “sạch” chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án, nhất là đối với những dự án đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực tài chính cho Thành phố. Có cơ chế tài chính linh hoạt khi đấu giá quyền sử dụng đất, để sử dụng một phần tiền sử dụng đất thu được tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất đấu giá.

Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, dự án công trình theo tuyến, xem xét tách thành tiểu dự án GPMB và phê duyệt để GPMB trước khi tổ chức thực hiện thi công. Cùng với đó, Thành phố xem xét tạo cơ chế khuyến khích các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư được nhận hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái định cư theo phương thức tự nguyện. Định hướng, có chính sách khuyến khích và đặt hàng các doanh nghiệp xây dựng nhà tái định cư theo tiêu chuẩn nhà ở để phục vụ nhu cầu tái định cư.

Chuyên đề