(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, Hà Nội (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư 399,11 tỷ đồng, sử dụng ngân sách quận Thanh Xuân.
Dự án đường Nguyễn Tuân sẽ được cải tạo, mở rộng theo quy hoạch. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án đường Nguyễn Tuân sẽ được cải tạo, mở rộng theo quy hoạch. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 65,76 tỷ đồng); Gói thầu số 14 Giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 1,53 tỷ đồng); Gói thầu số 32 Thi công phá dỡ công trình trong chỉ giới giải phóng mặt bằng (giá gói thầu 5,24 tỷ đồng).