• Hà Nội đầu tư 399 tỷ đồng mở rộng tuyến phố Nguyễn Tuân

    02/11/2021 07:15

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, Hà Nội (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư 399,11 tỷ đồng, sử dụng ngân sách quận Thanh Xuân.

chuyên đề

Kết nối đầu tư