Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 950 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Năm 2023, Hà Nội phấn đấu có khoảng 950 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, có khoảng 300 - 350 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam…
Chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ năm 2023 phấn đấu tăng trên 11 - 12%. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ năm 2023 phấn đấu tăng trên 11 - 12%. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 02 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt; khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội trong tình hình mới hậu Covid-19; đồng thời đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo chuỗi sản xuất cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước…

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu trong năm 2023 có khoảng 950 doanh nghiệp (tăng khoảng 20 doanh nghiệp so với năm 2022) hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội; trong đó có khoảng 300 - 350 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16 - 17% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội và chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hằng năm tăng trên 11 - 12% (tăng khoảng 1% so với năm 2022).

Để thực hiện điều này, Kế hoạch đưa ra 4 nội dung để thực hiện như hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư