(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa cho biết, từ ngày 14/4/2020 đến ngày 6/5/2020, đơn vị phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06 Xây lắp (giá trị 191,434 tỷ đồng) thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang) giai đoạn 1.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 06 bao gồm các hạng mục thi công toàn bộ phần xây dựng và lắp đặt thiết bị điện, được đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Bảo đảm dự thầu yêu cầu 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày.

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang) giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu. Trong quý II/2020, 7 gói thầu khác sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu.