Hạ giá khởi điểm Nhà máy Xi măng Hồng Phong còn hơn 151,453 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo bán đấu giá toàn bộ tài sản, tài sản gắn liền với đất, cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị máy móc, dây chuyền Nhà máy Xi măng Hồng Phong Lạng Sơn (công suất 350.000 tấn/năm) của Công ty CP Xi măng Hồng Phong. Mức giá khởi điểm đưa ra hơn 151,453 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá gồm nhà, công trình và vật kiến trúc; hệ thống thiết bị sản xuất; các tài sản khác và cây trồng xung quanh nhà điều hành. Tài sản nằm tại địa chỉ thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, tháng 9/2022, Ngân hàng BIDV cũng thông báo bán đấu giá tài sản trên với giá khởi điểm hơn 168,28 tỷ đồng.

Được biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 diễn ra vào tháng 2/2022, Công ty CP Xi măng Hồng Phong thông qua đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn cho Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Lạng Sơn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư