Sở GDCK TP. HCM (HOSE) thông báo về cổ phiếu của CTCP Thuận Thảo (GTT – HOSE) được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 19/4.
GTT: Được giao dịch trở lại dưới dạng kiểm soát nhưng nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc vẫn còn

Giá tham chiếu của mã cổ phiếu GTT ngày giao dịch trở lại sẽ là giá đóng cửa ngày 16/3/2016 (1.100 đồng/cổ phiếu) với biên độ +/- 7%.

Trước đó, HOSE đã phát đi thông báo Quyết định đưa cổ GTT vào diện kiểm soát kể từ ngày 17/03/2016. Nguyên nhân do lợi nhuận 2 năm liên tiếp ghi nhận con số âm, cụ thể, trong năm 2015 GTT s lỗ hơn 121 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 161,11 tỷ đồng.

Cũng theo một thông tin khác, vào ngày 10/3, HOSE đã yêu cầu GTT giải trình về khoản ngoại trừ của đơn bị kiểm toán đối với 317,54 tỷ đồng chưa trích lập dự phòng cho khoản nợ gốc cho vay và lãi vay phải thu của CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn. Và theo văn bản giải trình ngày 26/3 có xác nhận của đơn vị kiểm toán, GTT đã chưa trích lập dự phòng cho khoản vay này.

Như vậy, nếu trích đúng, lỗ lũy kế GTT tại thời điểm cuối năm 2015 sẽ là hơn 620 tỷ đồng, lớn hơn vốn thực góp và theo quy định, GTT sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo ĐTCK