Gói thầu xây trung tâm văn hóa tại Lâm Đồng: Nghi ngại HSMT hạn chế cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai (bên mời thầu - BMT) đang tổ chức đấu thầu qua mạng Gói thầu số 3 Thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Đạ Huoai. Giá gói thầu là 52,675 tỷ đồng. HSMT được phát hành từ ngày 6/1 - 26/1/2022. Một nhà thầu kiến nghị hồ sơ mời thầu (HSMT) có tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh.
Việc yêu cầu quá chi tiết về diện tích, địa bàn bãi tập kết vật liệu thi công… là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang
Việc yêu cầu quá chi tiết về diện tích, địa bàn bãi tập kết vật liệu thi công… là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Nhà thầu phản ánh, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có “đề xuất cụ thể về bãi tập kết vật tư, vật liệu với diện tích >= 5.000 m2 để bố trí bãi tập kết vật tư, vật liệu, phục vụ công trình hợp lý trong phạm vi thi công trên địa bàn thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, yêu cầu có đầy đủ tài liệu chứng minh mặt bằng để bố trí bãi tập kết vật tư, vật liệu. Trường hợp chủ sở hữu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp đi thuê thì có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hợp đồng thuê mướn được chứng thực của chính quyền địa phương, có hình ảnh mô tả hiện trạng khu đất tập kết vật tư vật liệu.

Nhà thầu cho rằng, với nhà thầu chưa trúng thầu, rất khó khăn trong việc ký kết hợp đồng thuê đất tại địa phương, phát sinh chi phí và rủi ro cho nhà thầu. Yêu cầu này gây khó dễ, hạn chế nhà thầu tham dự thầu.

Ngoài ra, đối với tiêu chí “uy tín nhà thầu”, bên cạnh yêu cầu nhà thầu không có công trình chậm tiến độ hoặc vi phạm chất lượng, HSMT còn yêu cầu có “xác nhận của chủ đầu tư khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình”. Nhà thầu cho rằng, việc cung cấp giấy xác nhận hết bảo hành công trình để chứng minh uy tín nhà thầu là không cần thiết, không nằm trong quy định yêu cầu bắt buộc để chứng minh uy tín nhà thầu.

Phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu, BMT cho rằng, các tiêu chí trong HSMT nêu trên là phù hợp, không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu tham dự. Theo một cán bộ của BMT, đây là công trình trọng điểm của huyện, khu đất để xây dựng công trình chỉ vừa đủ để triển khai các hạng mục thi công, không có quỹ đất dự trữ để bố trí tổng mặt bằng cho nhà thầu. Do đó, HSMT đưa ra tiêu chí nêu trên để chứng minh nhà thầu đã chuẩn bị được tổng mặt bằng, bãi tập kết vật tư, vật liệu… và các điều kiện khác để sẵn sàng phục vụ thi công công trình. Nếu nhà thầu trúng thầu mới đi tìm thuê mặt bằng hoặc không thuê được thì sẽ không thể tổ chức thi công công trình, không đáp ứng tiến độ đề ra.

Liên quan tới uy tín nhà thầu, tiêu chí có “xác nhận của chủ đầu tư khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình” là để yêu cầu nhà thầu thể hiện uy tín của mình trong việc đã thực hiện tốt công tác bảo hành, bảo trì.

Một chuyên gia đấu thầu cho rằng, việc bố trí nơi tập kết, lưu chứa vật liệu và thiết bị là một trong những nội dung bố trí mặt bằng công trường để tổ chức thi công của nhà thầu. Trong HSDT, nhà thầu sẽ phải xây dựng phương án tổ chức thi công hợp lý: có thể tập kết tại công trường, tập kết tại địa điểm mà nhà thầu đề xuất bố trí… theo phương án phù hợp với các biện pháp tổ chức thi công mà nhà thầu đưa ra. Việc HSMT yêu cầu quá chi tiết về diện tích bãi tập kết (>= 5.000 m2), địa bàn bãi tập kết (thị trấn Mađaguôi) và phải có “hợp đồng thuê mướn được chứng thực của chính quyền địa phương”… là hạn chế sự tham gia của nhà thầu, hạn chế cạnh tranh.

Đối với tiêu chí uy tín của nhà thầu, mẫu HSMT gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng hướng dẫn, uy tín của nhà thầu được xác định thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Trong khi đó, hợp đồng tương tự được xác định từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng tới lúc nghiệm thu công trình, không tính thời gian bảo hành, bảo trì. Do đó, việc đánh giá uy tín của nhà thầu dựa trên việc thực hiện các hợp đồng tương tự phải có “xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình” là hạn chế cạnh tranh.

Chuyên đề