#Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Đạ Huoai
Gói thầu số 3 Thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Đạ Huoai (Lâm Đồng) có giá gói thầu là 52,675 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu xây trung tâm văn hóa tại Lâm Đồng: Nhà thầu kiến nghị bị loại

(BĐT) - Gói thầu số 3 Thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Đạ Huoai do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) làm BMT, vừa bước vào giai đoạn mở đề xuất tài chính với sự tham dự của 1 nhà thầu là Công ty TNHH Tuấn Lợi, đạt điểm kỹ thuật 83,5 điểm. Công ty TNHH Xây dựng Trường An không đạt ở bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT).
Việc yêu cầu quá chi tiết về diện tích, địa bàn bãi tập kết vật liệu thi công… là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Gói thầu xây trung tâm văn hóa tại Lâm Đồng: Nghi ngại HSMT hạn chế cạnh tranh

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai (bên mời thầu - BMT) đang tổ chức đấu thầu qua mạng Gói thầu số 3 Thi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Đạ Huoai. Giá gói thầu là 52,675 tỷ đồng. HSMT được phát hành từ ngày 6/1 - 26/1/2022. Một nhà thầu kiến nghị hồ sơ mời thầu (HSMT) có tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh.