(BĐT) - Tại Văn bản số 3390/SKHĐT-TT gửi Báo Đấu thầu thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 (xây lắp) công trình Trường Mầm non Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đã phản bác nội dung tố cáo của nhà thầu về việc hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu này mời thiếu hạng mục công trình.
Sau khi có kết quả kiểm tra của Sở KH&ĐT Đồng Nai, công trình Trường Mầm non Vĩnh Tân đã được khởi công vào ngày 11/11/2016 (Ảnh nhà thầu cung cấp)

Sau khi có kết quả kiểm tra của Sở KH&ĐT Đồng Nai, công trình Trường Mầm non Vĩnh Tân đã được khởi công vào ngày 11/11/2016 (Ảnh nhà thầu cung cấp)

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến nội dung tố cáo của nhà thầu về hoạt động lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1, ngày 26/9/2016, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh này đã ký quyết định về việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện đấu thầu gói thầu trên. Ngày 4/11/2016, Sở KH&ĐT cũng đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện đấu thầu Gói thầu.

Về nội dung nhà thầu tố HSMT mời thiếu hạng mục mà Báo Đấu thầu đã phản ánh, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, trên cơ sở dự toán thẩm tra được Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt, Ban QLDA đã trình UBND huyện Vĩnh Cửu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình với tổng dự toán hơn 26.311 triệu đồng.

Ngày 20/7/2016, UBND huyện Vĩnh Cửu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mầm non Vĩnh Tân với 15 gói thầu, trong đó Gói thầu số 01 nêu trên có 11 hạng mục được duyệt gần 17.442 triệu đồng. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, giá Gói thầu số 01 đã bao gồm chi phí xây dựng sau thuế hơn 16.860 triệu đồng + chi phí hạng mục chung (gồm chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành công trình hơn 168 triệu đồng, chi phí một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế hơn 413 triệu đồng). Ngày 3/8/2016, Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt HSMT và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1 với 11 hạng mục. Như vậy, công tác tổ chức đấu thầu Gói thầu số 1 đã thực hiện đúng quy trình, quy định.

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, Chủ đầu tư đã thuê Công ty CP Tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu số 1. Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai khẳng định công ty tư vấn này đáp ứng theo quy định.

Trong thời gian phát hành HSMT, đã có 10 nhà thầu đăng ký mua HSMT nhưng đến thời điểm đóng thầu (8h ngày 22/8/2016) chỉ có 5 nhà thầu nộp HSDT, bao gồm: Công ty CP Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Tín Thuận, Công ty TNHH Hải Bình, Công ty TNHH Hoàng Hưng Việt, Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Magic Power - Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Sơn.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, sau khi kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT, đánh giá năng lực kinh nghiệm của các nhà thầu, thì nhà thầu Công ty TNHH Hải Bình đáp ứng về mặt năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật thi công theo quy định trong HSMT và có giá dự thầu (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, các loại thuế và phí khác để thực hiện gói thầu) sau khi sửa lỗi số học và hiệu chỉnh sai lệch là hơn 17.424 triệu đồng, thấp hơn giá gói thầu được duyệt hơn 17 triệu đồng. Do đó, nhà thầu Công ty TNHH Hải Bình được đề nghị là đơn vị trúng thầu Gói thầu số 1 nêu trên.

Ngày 10/11/2016, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả kiểm tra quá trình đấu thầu gói thầu trên và trong ngày 10/11 này, Ban QLDA huyện Vĩnh Cửu cũng đã đăng công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Và như Báo Đấu thầu đã đưa tin, 9h sáng ngày 11/11/2016, Lễ khởi công công trình Trường Mầm non Vĩnh Tân đã được tiến hành.