(BĐT) - Gói thầu số 03 Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (phần xây dựng và thiết bị) thuộc Dự án Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu. Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), một nhà thầu có văn bản đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu (BMT) - Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu điều chỉnh tiêu chí đánh giá chưa phù hợp với quy mô, tính chất của Gói thầu.
Dự án Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu do Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Ảnh: Luân Võ

Dự án Cải tiến và phát triển cơ sở vật chất Trường Đại học Bạc Liêu do Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Ảnh: Luân Võ

Gói thầu có giá dự toán 1,119 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 69,123 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025. Gói thầu được phát hành HSMT rộng rãi từ ngày 1 - 22/11/2021. Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu là Công ty CP Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bạc Liêu.

Ngày 10/11, phản ánh đến Chủ đầu tư, một nhà thầu cho biết, sau khi nghiên cứu HSMT và đối chiếu các quy định liên quan, Nhà thầu nhận thấy một số tiêu chí được xây dựng tại HSMT chưa hợp lý.

Cụ thể, HSMT quy định, nhà thầu tham dự phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động khảo sát xây dựng hạng III; thiết kế xây dựng hạng II. Đối chiếu với thông tin Dự án đã được phê duyệt, thì công trình nêu trên là loại công trình dân dụng (công trình giáo dục) cấp III. Theo Nhà thầu, việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng hạng II là cao hơn so với tính chất của Gói thầu. Đồng thời, việc HSMT yêu cầu nhà thầu xuất trình các loại giấy tờ kể trên trước thời điểm được trao hợp đồng cũng bị Nhà thầu cho rằng thiếu chặt chẽ, không phù hợp với quy định về trình tự thủ tục trong đấu thầu. Bởi, đây là các giấy tờ cần thiết nhằm chứng minh năng lực kỹ thuật của nhà thầu tại bước đánh giá kỹ thuật trước đó.

Về nhân sự, HSMT cũng đưa ra yêu cầu về năng lực cao hơn so với tính chất của gói thầu đang xét, khi quy định tất cả các vị trí nhân sự chủ chốt gồm: Chủ trì kiến trúc; Chủ trì bộ môn kết cấu; Kỹ sư thiết kế kết cấu; Kỹ sư thiết kế cấp thoát nước; Chủ trì dự toán... đều phải đáp ứng chứng chỉ hạng II trong lĩnh vực tương ứng công việc đảm nhận.

“Từ những nội dung đề nghị làm rõ trên, đề nghị Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật liên quan, tránh gây hạn chế nhà thầu, đảm bảo minh bạch trong công tác đấu thầu”, Nhà thầu nhấn mạnh.

Ghi nhận ý kiến phản ánh của Nhà thầu, đồng thời căn cứ ý kiến tham vấn từ đơn vị tư vấn lập HSMT, ngày 15/11, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh HSMT. Theo đó, các yêu cầu về chứng chỉ “hạng II” tại HSMT đều được thay thế bằng “hạng III”, phù hợp với cấp công trình mời thầu.

Gói thầu hiện đang bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, sau khi hoàn tất mở thầu ngày 22/11 vừa qua. Theo đó, 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty CP Xây dựng kiểm định Miền Nam; Liên danh Công ty TNHH An Phú - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Mai Trúc MTC; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D.

Theo một chuyên gia đấu thầu, nội dung đề nghị của nhà thầu là có cơ sở. Bởi, việc đưa vào HSMT các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu là một trong những hành vi hạn chế cạnh tranh được nêu tại Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, vị chuyên cho rằng, động thái kịp thời điều chỉnh HSMT của Chủ đầu tư đã góp phần gia tăng cạnh tranh tại cuộc thầu.